VIOS is een vereniging, waarbij de leden samen de vereniging zijn
Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Hier staan de agenda en notulen van de laatste ALV op 30 november 2020. Heb je vragen? Mail naar bestuur@vios-ottersum.nl

De ALV van 2022 vindt plaats op maandag 12 december.

Wat is een ALV?
Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

  • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
  • Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies
  • Het installeren en beëindigen van commissies
  • Het behandelen van moties
  • Wijzigingen van de statuten.