VIOS heeft ambities op sportief en organisatorisch gebied.  Bij het lid worden wordt er uitgelegd er van onze (jeugd)leden en ouders wordt verwacht om te zorgen dat we een gezellige en gezonde vereniging zijn en blijven. Hiervoor is de inzet van (meer) vrijwilligers onmisbaar. Nu komt er nog teveel werk terecht bij een te kleine groep leden.

VIOS wil de leden met een korfbaltechnische achtergrond inzetten voor trainen, coachen en fluiten en andere taken bij hen weghalen. Daarom verwachten we van ouders die nog geen taken/functie hebben binnen de vereniging dat ze meedraaien in de bardiensten, zaalwachten en schoonmaak van de accommodatie.

Daarnaast zijn er ook nog enkele vacatures waarvoor we dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Hieronder staat een overzicht van de vacatures met een korte beschrijving per functie. Heb je vragen en/of interesse? Mail naar info@vios-ottersum.nl. Vele handen maken licht werk!

 

Functie:  Tijd per maand
1. Voorzitter (lid van bestuur) 4 uur

2. Penning meester (bij voorkeur lid van bestuur)
Begroting, financiële verantwoording, planning

3 uur
(piek rond oktober)

3. Financiële administratie
Facturen, contributie
4 uur
(piek september & januari)
4. Communicatie – lid van PR & Sponsoring commissie
Website, Facebook, persberichten
2 uur

5. Externe contacten
Gemeente, sportverenigingen, politieke partijen

2 uur
Additionele open functies Tijdsduur

Technische Commissie – coördinator senioren
Indelen senioren teams, contact trainers/spelers, TC vergaderingen. Korfbalkennis nodig

3 uur per maand
(piek rond december en april)

Technische Commissie – coördinator A en B
Indelen teams, contact trainers/spelers, tc vergadering. Korfbalkennis nodig.

3 uur per maand
(piek rond december en april)

Technische Commissie – lid opleidingen
Organiseren van korfbaltrainer en scheidsrechterscursussen via KNKV.
GEEN korfbalkennis nodig.

Ca. 6 uur per jaar

Ledenwerving – voorzitter en lid (2 open functies)
Organiseren schoolkorfbal training en toernooi, organiseren open/kangoeroe instuif trainingen.

3x per jaar – ca. 6uur per evenement

Kantinecommissie – lid herinrichting kantine
Plan voor herinrichting van kantine – gaat niet om indelen kantine diensten of inkoop.

Ca. 10 uur in totaal
Actie commissie – lid (2 open functies)
Organiseren/ coördineren van acties zoals grote clubactie, bloemenactie, speculaasactie.
2x per jaar – ca. 3uur per evenement

Vrijwilligerscoördinator

Teamouder

Coördinator Schoolkorfbal

Lid Kantinecommissie

Gastheer, gastvrouw

Coördinator Grote Clubactie

Coördinator Rabobank clubkas campagne

Coördinator Bloemenactie