Om te kunnen korfballen bij VIOS wordt er op de achtergrond hard gewerkt door vele vrijwilligers, leden en ouders van (jeugd)leden. Belangrijke taken binnen onze vereniging worden vervuld door leden van bestuur en diverse commissies. Hieronder kun je zien welke taken er zijn en welke vrijwilligers deze op dit moment vervullen. Er zijn altijd vacatures en taken binnen onze vereniging waarvoor we nog enthousiaste vrijwilligers zoeken. Heb je zin en tijd? Spreek dan een van onderstaande bestuursleden aan!

Bestuur

 • Nicole Geurts (penningmeester)
 • Ilse Arts-Nagels (secretaris)
 • Anouk Schallenberg (technische zaken)
 • Vacature (overig bestuurslid)
 • Vacature (voorzitter)
  bestuur@vios-ottersum.nl

Overige functies

Commissies

Technische Commissie VIOS/Spes (TC)
De TC bestaat uit 5 leden, die meerdere onderdelen vertegenwoordigen. In onderstaande afbeelding de structuur zoals deze is vastgesteld in september 2022.
In de TC en in afstemming met het bestuur en de hoofdtrainers van beide verenigingen zijn de Uitgangspunten voor technisch beleid vastgesteld.  
jtc.vios@gmail.com

 • Ellis Spikmans (wedstrijdkorfbal senioren en jeugd)
 • Janneke Haage (jeugd breedtekorfbal)
 • Anja Hermers (jeugd breedtekorfbal)
 • Nienke Derks (senioren breedtekorfbal)
 • Anouk Schallenberg (scheidsrechters en organisatie)

Wedstrijdsecretariaat

TZ structuur 0.1

Sponsorcommissie

PR & communicatie

 • Anouk Schallenberg (persberichten) en Ilse Arts-Nagels (website)
  webmaster@vios-ottersum.nl
 • Daantje Arts (social media)
 • Janneke Broekman (social media)

 Onderhoudscommissie (veld en gebouw)

 • Jeroen Liebrand (contactpersoon: jeroenliebrand@hotmail.com)
 • Marianne Wagemakers (coördinatie)
 • Harold Stoffelen
 • Jan van Elst
 • Henk Smits
 • Wim ten Haaf
 • Leo Brouwers
 • Mario ten Haaf
 • Leon Toonen
 • Marcel Laemers
 • Tonnie Lamers
 • Mat Wijnen
 • Roy Wijninga

Kantinecommissie

Activiteitencommissie

 • Eefje Coopmans (contactpersoon)
 • Daantje Arts
 • Maud Reintjes
 • Meike Hoeve
 • Daphne Thijssen
 • Joyce Langenhuijzen

Acties

 • Ilse Arts-Nagels, Jeroen Liebrand, Mariel Kamps (Bloemenactie)
 • Jolanda Berbers, Janneke Broekman & Mariska Peters (Grote Clubactie)
 • Annemieke Schmitz, Ilse Arts-Nagels, Jeroen Liebrand, Mariel Kamps (Speculaasactie)

Ledenwerving

Kledingcommissie

 • Annemieke Schmitz & Noreen Hanegraaf (senioren)
 • Mariska Peters & Lisa Peeters Weem (jeugd)