Om te kunnen korfballen bij VIOS wordt er op de achtergrond hard gewerkt door vele vrijwilligers, leden en ouders van (jeugd)leden. Belangrijke taken binnen onze vereniging worden vervuld door leden van bestuur en diverse commissies. Hieronder kun je zien welke taken er zijn en welke vrijwilligers deze op dit moment vervullen. Er zijn altijd vacatures en taken binnen onze vereniging waarvoor we nog enthousiaste vrijwilligers zoeken. Heb je zin en tijd? Spreek dan een van onderstaande bestuursleden aan!

Bestuur

 • Nicole Geurts (penningmeester te benoemen tijdens ALV)
 • Ilse Nagels (secretaris)
 • Anouk Schallenberg (technische zaken)
 • Vacature (overig bestuurslid)
 • Vacature (voorzitter)
  bestuur@vios-ottersum.nl

Overige functies

 • Rineke Couwenberg (financiële administratie)
 • Vacature externe contacten (i.s.m. voorzitter)

Commissies

Technische Commissie (TC)

 • Mayke Coopmans (coordinator senioren, midweek, recreanten)
 • Vacature (coordinator senioren, midweek, recreanten)
 • Niels Schallenberg (coordinator A & B)
 • Gunda Lamers (coordinator C & D)
 • Janneke Haage (coordinator E, F & W)
  jtc.vios@gmail.com
 • Mireille ten Haaf (wedstrijdsecretariaat)
  wedstrijdsecretariaat@vios-ottersum.nl
 • Vacature opleidingen

Zaalhuur

 • Monique Oldenhof

Scheidsrechterscoördinatie

 • Marianne Wagemakers

Sponsorcommissie

PR & communicatie

 • Daphne ten Haaf (website)
 • Anouk Schallenberg (website)
  webmaster@vios-ottersum.nl
 • Daantje Arts (website, Facebook & persberichten)
 • Janneke Broekman (website, Facebook & persberichten)

 Onderhoudscommissie (veld en gebouw)

 • Jeroen Liebrand (contactpersoon: jeroenliebrand@hotmail.com)
 • Harold Stoffelen
 • Jan van Elst
 • Henk Smits
 • Wim ten Haaf
 • Leo Brouwers
 • Mario ten Haaf
 • Leon Toonen
 • Tonnie Lamers
 • Roy Wijninga

Kantinecommissie

 • Danielle Nova
 • Astrid Geurts
 • Karin Kersten
  kantine@vios-ottersum.nl
 • Lisa Peeters Weem
 • Vacatures herinrichting kantine 

Activiteitencommissie

 • Eefje Coopmans (contactpersoon)
 • Daantje Arts
 • Maud Reintjes
 • Meike Hoeve
 • Daphne Thijssen
 • Joyce Langenhuijzen
 • Kelly ten Haaf (Bloemenactie)
 • Jolanda Berbers (Grote Clubactie)
 • Annemieke Schmitz  (Speculaasactie)

Ledenwerving