Om te kunnen korfballen bij VIOS wordt er op de achtergrond hard gewerkt door vele vrijwilligers, leden en ouders van (jeugd)leden. Belangrijke taken binnen onze vereniging worden vervuld door leden van bestuur en diverse commissies. Hieronder kun je zien welke taken er zijn en welke vrijwilligers deze op dit moment vervullen. Er zijn altijd vacatures en taken binnen onze vereniging waarvoor we nog enthousiaste vrijwilligers zoeken. Heb je zin en tijd? Spreek dan een van onderstaande bestuursleden aan!

Bestuur

 • Vacature (voorzitter)
 • Vacature (penningmeester)
 • Peggy Tonnissen (secretaris)
 • Vacature (overig bestuurslid)
 • Anouk Schallenberg (technische zaken)
  bestuur@vios-ottersum.nl

Overige functies

 • Vacature financiële administratie (i.s.m. penningmeester)
 • Vacature externe contacten (i.s.m. voorzitter)

Commissies

Technische Commissie (TC)

 • Eefje Coopmans (coordinator senioren, midweek, recreanten)
 • Mayke Coopmans (coordinator senioren, midweek, recreanten)
 • Niels Schallenberg (coordinator A & B)
 • Gunda Lamers (coordinator C & D)
 • Janneke Haage (coordinator E, F & W)
  jtc.vios@gmail.com
 • Mireille ten Haaf (wedstrijdsecretariaat)
  wedstrijdsecretariaat@vios-ottersum.nl
 • Vacature opleidingen

Zaalhuur

 • Monique Oldenhof

PR- en Sponsorcommissie

 Onderhoudscommissie (veld en gebouw)

 • Jeroen Liebrand (contactpersoon: jeroenliebrand@hotmail.com)
 • Harold Stoffelen
 • Jan van Elst
 • Henk Smits
 • Marcel Alders
 • Wim ten Haaf
 • Jos Kleuskens
 • Leo Brouwers

Kantinecommissie

Activiteitencommissie

 • Eefje Coopmans (contactpersoon)
 • Daantje Arts
 • Maud Reintjes
 • Meike Hoeve
 • Daphne Thijssen
 • Joyce Langenhuijzen
 • Vacature organisatie acties (bloemenactie, Grote Clubactie, Speculaasactie)

Ledenwerving

 • Vacature voorzitter
 • Vacature lid