Net als alle andere verenigingen maakt VIOS kosten om te zorgen dat de (jeugd)leden hun activiteiten uit kunnen voeren. Om deze kosten met een basis te kunnen dekken wordt contributie geïnd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en de leeftijdscategorie bij de jeugd waarin het lid speelt. In de onderstaande tabel staan de contributies voor het seizoen 2018/2019. Deze bedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarvergadering in november 2018.

Schermafbeelding 2019-04-09 om 20.06.55

 

 

 

 

 

 

 
Naast de betaling van contributie is voor (ouders van) korfballende leden ook een jaarlijkse bijdrage in de vorm van bardiensten en zaalwachten of andere vrijwilligerstaken verplicht. Ook wordt er verwacht dat een lid of ouder van jeugdlid meehelpt met de acties die VIOS jaarlijks organiseert om aanvullende inkomsten te werven. Kijk bij lid worden voor meer informatie over aanmelden.De contributie wordt via automatische incasso in 2 termijnen geïncasseerd. De eerste termijn is in september en de tweede termijn in januari. Vragen over de contributie kunnen worden gesteld aan de penningmeester via administratie@vios-ottersum.nl