Dit is een privacyverklaring van VIOS, gevestigd te Ottersum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40165836.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Alle leden van VIOS wordt gevraagd om de VIOS Toestemmingsverklaring AVG in te vullen en te mailen aan privacy@vios-ottersum.nl .